EESKIRI SPORTLASTELE

  • Mitte kunagi ei väsi õpilane õppimast. Hea õpilane võib õppida igal pool ja igal ajal – selles on edu saladus.

  • Hea õpilane on valmis ohvriks oma võitluskunstile ja instruktorile.

  • Koguaeg olla hea eeskuju noortele õpilastele.

  • Alati olla ustav, kunagi ei kritiseeri instruktorit, kasutusele võetud treenimisvõtteid ja Taekwondo'd.

  • Õppida ja püüda kasutada näidatud instruktori võtet.

  • Mäletada, et õpilase käitumine väljaspool saali peegeldub võitluskunstil ja instruktoril.

  • Kui õpilane on õppinud uued võtted teisest koolist, kuid instruktor on nende võtete kasutamise vastu treeningus, siis õpilane peab täitma treeneri juhiseid ja mitte neid võtteid antud treeningus kasutama, vaid treenima neid võtteid seal, kus ta need õppis.

  • Mitte kunagi näidata austuse puudumist treeneri vastu.

  • Alati olla aktiivne ja mitte häbeneda küsida küsimusi.

  • Instruktorit ei tohi kunagi reeta.