TAEKWONDO
MULTIFUKTIONAALNE SPORDIALA

ТАЭКВОНДО
многофункциональный вид спорта


TAEKWON-DO – multifunktsionaalne spordiala Taekwon-Do rajaneb anatoomia, biomehaanika, füsioloogia ja füüsilise kasvatuse teadmistel. Teaduslik lähenemine võimaldab mitmekülgset ettevalmistust ja soodustab sportlaste harmoonilist arengut.
Taekwon-Do võistluseid korraldatakse eraldi meeste ja naiste arvestuses, nii üksik- kui ka võistkonnaarvestuses. Meeskond koosneb 5-st põhi- ja ühest tagavarasportlasest.
Taekwon-Do on mitmevõistlus, mis koosneb viiest distsipliinist:
Таэквон-до построено на знаниях анатомии, биомеханики, физиологии и физического воспитания. Научный подход даёт возможность всесторонней  подготовки и способствует гармоничному развитию спортсменов.
Соревнования по Таэквон-до проводятся отдельно среди женщин и мужчин, как в личном зачёте, так и среди команд. Команда состоит из 5 основных спортсменов и одного запасного.
Таэквон-до - это многоборье, состоящее из пяти дисциплин:

  • TUL
  • SPARRING
  • VIREK
  • TE-KI
  • HOSINSUL
Tab 1

TUL
(formaalsed harjutuskompleksid)

Sportlased võistlevad formaalsete harjutuskomplekside demonstratsioonis. Hinnatakse tehnika õigsust, löökide ja blokkide kiirust ning jõudu, tasakaalu, rütmi ning esinemise esteetilisust.
TUL-ide meeskonnavõistlustel demonstreeritakse formaalseid harjutuskomplekse võistkondadena, tehes põhilise aktsendi sünkroonsusele ja esinemise kooskõlale.
Tab 2

Matsogi
(sparring)

Sportlased osalevad kahevõitlustel vastavalt oma kaalukategooriale.
Hinnatakse täpseid jala- ning käelöökide tabamusi lubatud piirkondadesse doseeritud kontaktiga. Kõige rohkem punkte saavad sportlased raskete ringlöökide eest. „MATSOGI” meeskonnavõistluses paneb iga võistkond kordamööda välja ühe sportlase, kellele vastasvõistkond määrab vastase, kaalukategooriat arvestamata. Võitjaks osutub see meeskond, kellel on rohkem võidetud kahevõitlusi.
Tab 3

Virek
(laudade purustamine)

Sportlased võistlevad laudade purustamises viie kindlaksmääratud löögiga: 2 käelööki ja 3 jalalööki. Laudade mõõdud on 30*30*1,5 cm ja need kinnitatakse spetsiaalsele alusele. Laudade arv võib ületada 10.
Hinnatakse löökide õigsust ja purustatud laudade hulka. Võistkonnavõistluses „VIREK”, teeb iga meeskonnaliige 5-st kindlaksmääratud löögist ainult ühe löögi.
Tab 4

Тe-ki
(spetsiaalne hüppetehnika)

Sportlased võistlevad laudade purustamises viie kindlaksmääratud löögiga: 2 käelööki ja 3 jalalööki. Laudade mõõdud on 30*30*1,5 cm ja neid kinnitatakse spetsiaalsele alusele. Laudade arv võib ületada 10.
Hinnatakse löökide õigsust ja purustatud laudade hulka. Võistkonnavõistluses „VIREK”, teeb iga meeskonnaliige 5-st kindlaksmääratud löögist ainult ühe löögi.
Tab 5

Hosinsul
(enesekaitse)

Sportlased võistlevad enesekaitsevõtete esitamises, imiteerides reaalset võitlust mitme vastase vastu.
Hinnatakse kohustuslike tehniliste elementide esitust, tegevuste harmoonilisust ja artistlikkust.

ТУЛЬ
ФОРМАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ


Спортсмены соревнуются в демонстрации формальных комплексов упражнений. Оценивается правильность техники, скорость и сила исполнения ударов и блоков, равновесие, ритм, а также эстетичность исполнения.


В командных соревнованиях по «туль», формальные комплексы упражнений демонстрируют  команды, делая основной упор на синхронность и слаженность исполнения.
Start 1dootab stack template

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalised content and targeted ads, analyse site traffic, and understand where our auedience is coming from.